Visie

De ontwikkelingen binnen Marketing Technology (MarTech) gaan snel. Jaarlijks wordt 10- tot 25 procent meer uitgegeven aan MarTech. Marketing technology vormt het fundament en belangrijke succesfactor van de hedendaagse marketing strategie. Door de snelheid en veelheid aan ontwikkelingen is het voor bedrijven lastig om te bepalen of ze voor- of achterlopen met hun huidige marketing technology, of ze in de juiste trends investeren en welke ze beter over kunnen slaan.

De belangrijkste redenen om jaarlijks 10-25% meer te investeren in MarTech:

Technology om de Customer Journey te verbeteren

De nummer één reden (al jaren) voor bedrijven om meer te investeren in MarTech is een positieve impact op verkoopresultaat door verbetering van de customer journey. Een betere targeting en optimalisatie van deze customer journey vereist een omdenken van losstaande klantmomenten naar micromomenten. Op dit vlak zien we ook een toenemende belangstelling voor customer engagement oplossingen zoals chatbotoplossingen en marketing automation.

Technology om in te spelen op de groeiende rol van data

Uit marktonderzoeken vanaf 2018 blijkt een steeds grotere rol van een datagedreven aanpak. Customer Data Management-platformen en andere oplossingen die data beter ontsluiten, hebben bij grotere organisaties de afgelopen jaren steeds meer prioriteit gekregen bij het maken van investeringen. Sinds 2020 is een verschuiving zichtbaar naar een meer pragmatische toepassing waarbij dashboards en voorspellende modellen worden ontwikkeld. Ook wordt meer data ontsloten voor marketing automation en personalisatiecampagnes.

Toegang tot klantdata vormt vaak een knelpunt

In 2020 blijkt uit marktonderzoek dat de meerderheid van de bedrijven nog geen centraal klantbeeld hebben. Ook het ontsluiten naar verschillende MarTech-oplossingen gaat niet eenvoudig. In 2020 heeft naar schatting 10% van de bedrijven alle klantdata in een datawarehouse opgeslagen waarvandaan MarTech-systemen erover kunnen beschikken.

Time-to-market voor MarTech korter

Starten met een nieuwe MarTech-oplossing is mede door de hoeveelheid aan cloudoplossingen eenvoudiger geworden. Met een creditcard en inloggegevens kun je direct starten. Er is geen grote investering meer nodig waarvoor je als bedrijf eerst een lang selectieproces moet doorlopen. Echter zien we dat de kosten van deze tools bij een toenemend gebruik hard kunnen oplopen waardoor een heroverweging vanuit kostenperspectief vaak de moeite loont.

De keerzijde van een korte time-to-market voor een specifieke MarTech oplossing is dat de integratie in de MarTech stack wordt verwaarloosd. In onze visie verwachten wij dat een betere integratie tussen marketingtechnologiesystemen (MarTech) en een betere MarTech-strategie het meeste bijdragen aan een hogere effectiviteit van de marketing.

Onze visie op MarTech

In onze visie ondersteunt technology de marketing activiteiten en daarmee verbeteren we de klantbeleving. Goede Marketing Technology (MarTech) is voor ons succesvol als het op de juiste wijze wordt geimplementeerd en de kennis en kunde binnen de organisatie beschikbaar is om het potentieel te benutten. We hebben oog voor een korte termijn MarTech implementatie maar we houden ook grip op de integratie en de kosten.