MarTech assessment

Een nieuwe marketingstrategie, veranderingen in de markt of veranderingen binnen de eigen organisatie (bijvoorbeeld van mensen) zijn allemaal redenen om de huidige marketing technology stack (of MarTech stack) eens goed onder de loep te nemen. Brooklyn Media & Technology kan hierbij van dienst zijn met een “ MarTech assessment”. Eindresultaat van deze assessment is tweeledig:

    1. Welke kostenbesparing is mogelijk?
    2. Gebruik je momenteel het volle potentieel van de tooling binnen jouw MarTech stack?

MarTech assessment: mogelijke kostenbesparing?

Startpunt van de MarTech assessment is het in kaart brengen van de huidige MarTech stack en deze afzetten tegen de bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Is de huidige technology geschikt voor jouw situatie? Zijn de doelstellingen ook te behalen met andere (goedkopere) of met minder technology? Daarnaast kijken we ook naar andere onderdelen die tot kostenbesparing kunnen leiden. Onder meer:

Overlap

MarTech assessment - mogelijke kostenbesparingSystemen en tooling ontwikkelen zich continu door en worden ook qua functionaliteit steeds breder. Het is niet eenvoudig om constant, voor iedere tool de ontwikkelingen bij te houden. Hierdoor is het goed mogelijk dat er overlap in tooling ontstaat wat tot dubbele kosten leidt.

Licentiestructuur

De licentiestructuur is voor iedere tool anders en vaak ondoorzichtig. Een licentie kan gebaseerd zijn op volume, een fixed fee, het aantal gebruikers, etc. Daarnaast zijn er in de regel verschillende modules of pakketten die je kunt afnemen. Let ook op extra kosten bij het overschrijden van een bepaalde tier/staffel. Is er uiteindelijk kostenbesparing mogelijk door dezelfde tooling in een andere contractvorm af te nemen

Tijd

Kan er tijd worden bespaart door de huidige tools anders te gebruiken? Welke zaken kunnen jullie automatiseren? Hebben de gebruikers van de tooling voldoende kwalitatieve training gehad?

MarTech assessment: benut je het volle potentieel van jouw MarTech stack?

Je kunt jouw MarTech stack pas ten volle benutten als de basis goed staat. In onze analyse lopen wij daarom de huidige implementatie en integraties na en brengen de aandachtspunten & mogelijkheden in kaart. Daarnaast komt aan bod:

Kennisniveau

MarTech assessment - benut je het volle potentieel van jouw MarTech stack?Hoe is het kennisniveau en het bewustzijn in de organisatie met betrekking tot de mogelijkheden van de bestaande tools? Is iedereen in staat om efficiënt met de tooling te werken? Kent iedereen de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden van de bestaande toolset?

Risico’s

Hoe is het gesteld met eventuele risico’s van de huidige tooling? Denk hierbij aan compliance, data opslag buiten de EU, ransomware en kwetsbaarheid & datalekken

Meer informatie

Neem gerust contact op voor meer informatie of bekijk onze andere diensten eens: