Hoe toekomstbestendig is jouw MarTech stack?

Toekomstbestendigheid heeft alles te maken met het zorgen dat de organisatie om kan gaan met veranderingen die de toekomst gaat brengen. Denk hierbij aan veranderingen in de klantvraag, verandering door technologische revolutie of verandering van de markt; zoals internationalisering, toenemende concurrentie of veranderende wet- en regelgeving. Data en technologie speelt een cruciale rol in de mate waarin een onderneming toekomstbestendig is. Brooklyn Media & Technology helpt graag op dit gebied met een assessment ten aanzien van de toekomstbestendigheid van jouw Marketing Technology (MarTech) stack.

Sluiten de huidige systemen & tools voldoende aan bij de bedrijfs- en marketingdoelstellingen voor de komende jaren?

Startpunt is het in kaart brengen van de huidige MarTech stack zodat we deze kunnen afzetten tegen de bedrijfs- en marketingdoelstellingen voor de komende jaren. Hieruit blijkt in hoeverre de huidige MarTech stack geschikt is om zowel de marketingstrategie als bedrijfsstrategie vorm te geven en dus toekomstbestendig is. De volgende onderdelen komen aan bod.

Concurrentie

Biedt de huidige MarTech stack een duurzaam concurrentievoordeel? Wat betekent de technology voor de concurrentiepositie nu- en in de toekomst? Bijvoorbeeld bij toenemende internationale concurrentie, branchevervaging of nieuwe toetreders.

Digitale transformatie

Is de huidige technologie geschikt voor de innovaties en de digitale transformaties welke de komende jaren zijn te verwachten? In hoeverre liggen er kansen en bedreigingen om qua technology voorop te lopen? Denk bijvoorbeeld aan (verdere) personalisatie, data-management en Machine Learning (ML).

Expertise

Heeft de organisatie voldoende expertise in huis, zowel nu- als in de toekomst? Is de huidige organisatie inrichting optimaal vormgegeven om de MarTech optimaal te benutten?

Roadmap van technology partners

Hoe toekomstbestendig is jouw MarTech stack?Onderdeel van de assessment is een check op de huidige technology partners. Groeien en innoveren doe je immers samen met jouw tech partners. Het is daarom van belang om inzicht te hebben in de roadmap van de technology partners. Hoe ziet de roadmap eruit? Is deze toekomstbestendig? Heb jij invloed op de roadmap? Heeft de technology partner voldoende innovatie power? Niet alleen nu, maar ook in de komende jaren?

Meer informatie

Neem gerust contact op voor meer informatie of bekijk onze andere diensten eens.